ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bigmouth

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bigmouth-, *bigmouth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก Oh, God! (1977)
Jason fucking stackhouse, you bigmouth motherfucker.ไอ้เหี้ยเจสัน สเตกเฮ้าส์ ไอ้ปากสว่าง I Don't Wanna Know (2008)
the bigmouths are onto me.งั้น เดาแบบสุ่มๆ ก็ พวกปากกว้างคงจ้องฉันอยู่ Adventures in Babysitting (2012)
Well, what's the word on the bigmouths?ก็ได้ เอ่อ ได้เรื่องอะไร จากพวกปากกว้างบ้าง Adventures in Babysitting (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大口バス[おおくちバス;おおぐちバス;オオクチバス;オオグチバス, ookuchi basu ; ooguchi basu ; ookuchibasu ; ooguchibasu] (n) (See ブラックバス) largemouth bass (Micropterus salmoides); bigmouth bass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top