ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bighearted

B IH2 G HH AA1 R T IH0 D   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bighearted-, *bighearted*, bigheart, bighearte
English-Thai: Nontri Dictionary
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
BIGHEARTED    B IH2 G HH AA1 R T IH0 D

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bighearted \bighearted\ adj.
   given or giving freely.
 
   Syn: big, bounteous, bountiful, freehanded, generous,
     handsome, giving, liberal, openhanded.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bighearted
   adj 1: given or giving freely; "was a big tipper"; "the
       bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a
       freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's
       child is loving and giving"; "a liberal backer of the
       arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded
       grandfather" [syn: {big}, {bighearted}, {bounteous},
       {bountiful}, {freehanded}, {handsome}, {giving},
       {liberal}, {openhanded}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bighearted ( B IH2 G HH AA1 R T IH0 D)

 


  

 
bighearted
 • (adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ [Nontri]
 • /B IH2 G HH AA1 R T IH0 D/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top