ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betrübt

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betrübt-, *betrübt*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrübtheit {f}sorriness [Add to Longdo]
betrübtafflicted [Add to Longdo]
betrübtafflicts [Add to Longdo]
betrübtsaddens [Add to Longdo]
betrübt {adv}sorrily [Add to Longdo]
betrübtsorrowful [Add to Longdo]
betrübt {adv}sorrowfully [Add to Longdo]
betrübt; gekränktaggrieved [Add to Longdo]
betrübt; traurigsorry [Add to Longdo]
betrübteafflicted [Add to Longdo]
betrübtesaddened [Add to Longdo]
betrübtensaddens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  betrübt /bətryːpt/
   afflicted; afflicts; aggrieved; sad; saddens; sorrily; sorrowful; sorrowfully; sorry

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top