ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besieger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besieger-, *besieger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besieger (n) bˈɪsˈiːʤər (b i1 s ii1 jh @ r)
besiegers (n) bˈɪsˈiːʤəz (b i1 s ii1 jh @ z)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First, we arrived late to the war. Then they mistook us for the defeated side and forced us to bury the dead.Erstens war der Krieg schon lange für Akisuki verloren, als wir dazu kamen und dann haben die Besieger angenommen, wir gehören zu den Besiegten. The Hidden Fortress (1958)
The victim... or the victor?Besiegter... oder Besieger? Unholy Night (2012)
All hail Jim, the Bular Slayer!Hoch lebe Jim, der Bular-Besieger! The Battle of Two Bridges (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belagerer { m }besieger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Besieger \Be*sie"ger\, n.
   One who besieges; -- opposed to the besieged.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 besieger
   n 1: an enemy who lays siege to your position
   2: an energetic petitioner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top