ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beggaring

B EH1 G ER0   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beggaring-, *beggaring*, beggar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beggaring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beggaring*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beggar[N] คนขอทาน, Syn. cadger, panhandler
beggar[N] คนจน, Syn. down-and-out, Ant. millionaire
beggar[VT] ทำให้ยากจนลง, See also: ทำให้เป็นคนขอทาน
beggarly[ADJ] ไม่เคยพอ, See also: ขี้เหนียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
These patches--what are we trying to say--beggar?กางเกงนี้ เรากำลังจะพูดอะไรนะ ขอทาน? ไม่ Aladdin (1992)
Don't be like those beggars with no ambition.อย่าได้ทำตัวให้เหมือนขอทานเหล่านั้น ...พวกเขาไม่มีความทะเยอทะยาน Kung Fu Hustle (2004)
One day, a filthy beggar came to the palaceวันหนึ่ง มีชายขอทานสกปรก เข้ามาที่ปราสาท Windstruck (2004)
That beggar was her lost princeปรากฏว่าขอทานคนนั้นคือเจ้าชายขององค์หญิงที่หายสาปสูญไป Windstruck (2004)
We're not beggarsเราไม่ใช่ขอทานนะ Windstruck (2004)
What am I, a beggar?ฉันไม่ใช่ขอทานนะ The Guy Was Cool (2004)
And are you beggar to be with someone like him?แล้วเธอเป็นขอทานรึไง ถึงได้ไปอยู่กับคนอย่างเค้าน่ะ? Full House (2004)
I'm doin' you this huge favor here. Beggars can't be choosers.ฉันกำลังช่วยเธออยู่นะ เธอเป็นคนขอก็อย่าเรื่องมากสิ Just Like Heaven (2005)
Bum, Beggar, Battle!บ.บัวช้ำน้ำขุ่น, บ.บูดเน่า! My Boyfriend Is Type-B (2005)
He thinks of me as a beggar.เขาคิดว่าฉันเป็นขอทานหรือไง 9 Ends 2 Out (2007)
The 30 years I spent with a beggar like you seem like a waste.30 ปีที่ผ่านมา ชั้นทำตัวเหมือนขอทานเหรอ เธอถึงเห็นชั้นเหมือนขยะแบบนี้ 9 Ends 2 Out (2007)
- Thieve... - Thief and beggar.อันตรายกับคนที่ไม่รู้ความหมาย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The King's a beggar.ราชาเปรียบดังของทาน The Ten (2007)
Just get your ass over here. Beggars can't be choosers.โธ่ มานี่ซักทีเถอะน่า ไม่ต้องเลือกมากหรอก Trick 'r Treat (2007)
The guide book was written by a bunch of lazy good-for-nothing Indian beggars.เพราะหนังสือนำเที่ยวเขียนโดยพวกอินเดียจอมขี้เกียจ Slumdog Millionaire (2008)
I daresay you could not seduce a beggar if you heaped gold coins between your thighs.ข้ากล้าพูดได้เลยว่า ขอทานยังไม่มองเจ้า ถ้ามีเหรียญกองเต็มตักของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Beggars can't be choosers.เบ็กก้า เลือกไม่ได้ Bonfire of the Vanity (2008)
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
Recently, I heard that many kids have become beggars in the streetข้าได้ยินว่ามีเด็กมายมายที่ต้องกลายเป็นขอทาน Iljimae (2008)
- How can a beggar have a house?- ขอทาน จะมีบ้านได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
Beggar!ขอทาน! Episode #1.7 (2008)
He thinks you're a beggar, so he gave you those.เขาคิดว่าคุณเป็นขอทาน, เขาถึงให้สิ่งนั้นกับคุณ. Episode #1.7 (2008)
Beggar?ขอทาน? Episode #1.7 (2008)
I am a beggar, alright.ผมเป็นขอทาน,น่ะใช่ . Episode #1.7 (2008)
How can a beggar be a chooser?ขอทานจะช่างเลือกได้อย่างไร? Episode #1.7 (2008)
A very, very useless beggar ahjussi.ไร้ค่า, คุณเป็นขอทานไร้ค่าจริงๆ. Episode #1.7 (2008)
You who serve that famous prince, which kind of beggar are you then?คุณ.. คนที่ปรนนิบัติเจ้าชายนั่น, เป็นขอทานแบบไหนกัน? Episode #1.7 (2008)
The toilet is for beggars too!ห้องน้ำก็เป็นของขอทานเหมือนกัน! Episode #1.7 (2008)
Am I a beggar?ฉันเป็นขอทานหรือ? Episode #1.7 (2008)
I'm sure your girlfriend isn't aware of the beggar lifestyle you're living.ฉันมั่นใจ ว่าแฟนของคุณ ต้องไม่รู้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เหมือนขอทานแบบนี้ Episode #1.7 (2008)
He doesn't know you live like a beggar too.เขาไม่รู้ว่า คุณอยู่เหมือนขอทาน หรอกหรือ? Episode #1.7 (2008)
Even your temper is like a beggar's.แม้แต่โมโห ก็เหมือนขอทาน Episode #1.7 (2008)
You're the real beggar, you know.คุณ.. นี่ คุณเป็นขอทานตัวจริง, รู้มัย. Episode #1.7 (2008)
Do beggars still have time to care for others?ขอทาน ยังจะมีเวลามาห่วงคนอื่นอีกหรือ? Episode #1.7 (2008)
You're a beggar, but you're very handsome.คุณเป็นขอทาน, แต่... คุณหล่อมากเลยนะ. Episode #1.7 (2008)
Thanks for sending me back, Beggar Ahjussi.ขอบคุณที่ส่งฉันกลับมา, คุณขอทาน. Episode #1.7 (2008)
Although you're a beggar, you can't say so.ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นขอทาน, คุณก็บอกไม่ได้นะ. Episode #1.7 (2008)
If you get me, you'd get a phoenix, Beggar Ahjussi.ถ้าคุณได้ฉัน, เท่ากับคุณได้นกฟินิกซ์นะ, คุณขอทาน Episode #1.7 (2008)
The beggar gets the rich girl and becomes successful.ขอทานได้แฟนรวย และกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จl. Episode #1.7 (2008)
Geez, you beggar...ยี้, คุณมันขอทาน... Episode #1.8 (2008)
What an arrogant beggar.เป็นขอทานที่หยิ่ง จริงๆ. Episode #1.8 (2008)
Beggar Ahjussi.คุณขอทาน Episode #1.8 (2008)
Aren't there stories when beggars make a living after meeting the daughter of a rich family?มันมีเรื่องเกี่ยวกับขอทานที่หาเงินเลี้ยงชีวิต หลังจากพบกับลูกสาวเศรษฐี ไม่ใช่หรือ? Episode #1.8 (2008)
Beggar smell...กลิ่นขอทาน... Episode #1.8 (2008)
A beggar is a beggar.ขอทานก็ต้องเป็นขอทาน Episode #1.8 (2008)
How would a beggar know?ขอทานคนหนึ่ง จะรู้ได้อย่างไร? Episode #1.8 (2008)
How would a beggar have a car?ขอทานจะมีรถได้อย่างไร? Episode #1.8 (2008)
You heartless beggar.ไอ้ขอทานไม่มีหัวใจ Episode #1.8 (2008)
What do you live for, beggar Ahjussi?คุณมีชีวิตเพื่ออะไร, คุณขอทาน? Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beggarA female beggar was begging with five or six children following along.
beggarA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
beggarBeggars can't be choosers.
beggarBeggars can't be choosers. [Proverb]
beggarHe is little better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar is.
beggarHe is rich, and lives like a beggar.
beggarI am no better than a beggar.
beggarIf wishes were horses, beggars might ride.
beggarI gave the beggar what money I had.
beggarOnce a beggar, always a beggar.
beggarShe gave what few coins she had to the beggar.
beggarThe beggar accosted me for money.
beggarThe beggar turned out a thief.
beggarThe beggar was dizzy with hunger and fatigue.
beggarThe confusion beggars description.
beggarThe poet was no richer than a beggar.
beggarWhen a man becomes poor, the beggar in him will come out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนิพก[N] beggar (who sings to obtain money), See also: minstrel beggar, Syn. วณิพก, ขอทาน, คนขอทาน, Ant. เศรษฐี, คหบดี, Example: ทุกคนต้องมีอาชีพเพื่อความอยู่รอด จะเป็นขอทาน ยาจก วณิพกหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัด หรือมีความรู้ความสามารถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขอทานโดยร้องเพลง หรือดีดสีตีเป่าให้ฟัง
กระจอกงอกง่อย[ADJ] poor, See also: beggarly, humble, shabby, inferior, Syn. ยากจน, Example: ฐานะกระจอกงอกง่อยอย่างเรามีแต่คนเขารังเกียจ, Thai definition: ยากจนเข็ญใจ
กระยาจก[N] beggar, Syn. ขอทาน, ยาจก, วณิพก, Example: กระยาจกคนนั้นดูน่าสงสารจัง, Count unit: คน, Thai definition: คนขอทาน
ขอทาน[N] beggar, Syn. ยาจก, วณิพก, Example: ระยะนี้มีขอทานข้ามชาติเข้ามามากทั้งพม่า เขมร และปากีสถาน บังกลาเทศ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่า ขอทาน
ความยากจน[N] poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขอทาน[n.] (khonkhøthān) EN: beggar   FR: mendiant [m]
ขอทาน[n.] (khøthān) EN: beggar ; mendicant   FR: mendiant [m] ; mendiante [f] ; mendigot [m] (fam. - vx)
ความยากจน[n.] (khwām yākjon) EN: poverty ; beggary ; impoverishment   FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; por man   FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGGAR    B EH1 G ER0
BEGGARS    B EH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beggar    (v) bˈɛgər (b e1 g @ r)
beggars    (v) bˈɛgəz (b e1 g @ z)
beggary    (n) bˈɛgəriː (b e1 g @ r ii)
beggared    (v) bˈɛgəd (b e1 g @ d)
beggarly    (j) bˈɛgəliː (b e1 g @ l ii)
beggaring    (v) bˈɛgərɪŋ (b e1 g @ r i ng)
beggarman    (n) bˈɛgəmæn (b e1 g @ m a n)
beggarmen    (n) bˈɛgəmɛn (b e1 g @ m e n)
beggarwoman    (n) bˈɛgəwumən (b e1 g @ w u m @ n)
beggarwomen    (n) bˈɛgəwɪmɪn (b e1 g @ w i m i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, ] beg for alms; beggar, #20,785 [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars, #22,367 [Add to Longdo]
花子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term), #46,437 [Add to Longdo]
乞儿[qǐ r, ㄑㄧˇ ㄖ˙, / ] beggar, #61,490 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
饥不择食[jī bù zé shí, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕˊ, / ] when hungry, you can't pick what you eat (成语 saw); beggars can't be choosers; When matters are urgent, don't spend time choosing alternatives., #63,343 [Add to Longdo]
乞人[qǐ rén, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, ] beggar [Add to Longdo]
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term); same as 花子 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armseligkeit {f}beggarliness [Add to Longdo]
Bettler {m} | Bettler {pl}beggar | beggars [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Glückspilz {m}lucky beggar [Add to Longdo]
Kerl {m}; Bursche {m}beggar [Add to Longdo]
ein kleiner Schelma naughty little beggar [Add to Longdo]
arm {adv}beggarly [Add to Longdo]
erschöpfen; übersteigento beggar [Add to Longdo]
Das geht auf keine Kuhhaut.It beggars description. [Add to Longdo]
Einem Bettler kann man nichts aus der Tasche ziehen.A beggar may sing before a pick-pocket. [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben.It beggars description. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It beggars description. [Add to Longdo]
Hast du ein Schwein!You're a lucky beggar! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レゲエおじさん[, regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless [Add to Longdo]
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
御薦;お薦[おこも, okomo] (n) (arch) (See 薦被り) beggar [Add to Longdo]
乞食[こじき(P);こつじき, kojiki (P); kotsujiki] (n) (1) (sens) beggar; (n,vs) (2) begging; (P) [Add to Longdo]
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
乞丐[こつがい;かたい;かったい;きっかい, kotsugai ; katai ; kattai ; kikkai] (n) beggar; bum [Add to Longdo]
薦;菰[こも, komo] (n) (1) (abbr) woven straw mat (orig. made of wild rice leaves); (2) (See 薦被り) beggar; (3) (arch) (See 真菰) Manchurian wild rice (Zizania latifolia) [Add to Longdo]
薦被り[こもかぶり, komokaburi] (n) cask wrapped in straw matting; beggar [Add to Longdo]
袖乞い[そでごい, sodegoi] (n,vs) beggar [Add to Longdo]
陪堂;乞児;乞食[ほいとう(陪堂);ほいと, hoitou ( bai dou ); hoito] (n) (1) (ほいとう only) (arch) being served food outside the meditation hall (at a Zen temple); (2) (ほいとう only) (arch) serving food; food served; (3) (arch) begging; beggar [Add to Longdo]
物乞い;物ごい;物乞(io)[ものごい, monogoi] (n,vs) beggar; begging [Add to Longdo]
物貰い[ものもらい, monomorai] (n) (1) (uk) beggar; (2) (col) (See 麦粒腫) sty (on the eyelid) [Add to Longdo]
立ちん坊;立ちんぼ;立ちんぼう[たちんぼう(立ちん坊;立ちんぼう);たちんぼ(立ちん坊;立ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
瞽女[ごぜ, goze] (n) blind female beggar who sings or plays shamisen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beggar \Beg"gar\, v. t. [imp. & p. p. {Beggared}; p. pr. & vb.
   n. {Beggaring}.]
   1. To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared
    himself. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to seem very poor and inadequate.
    [1913 Webster]
 
       It beggared all description.     --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top