ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be harassed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be harassed-, *be harassed*, be harass, be harasse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Purcell isn't here to be harassed, Detective.คุณเพอร์เซลไม่ได้มาที่นี่เพื่อ จะต้องทำเรื่องพวกนี้นะ I Knew You Were a Pig (2009)
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
This is my own private domicile, and I will not be harassed.นี่คือที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่ฉันเป็นเจ้าของ และฉันไม่ต้องการให้รบกวน Sunset (2010)
So if your stress is relieved by sexually harassing me, does it mean I have to be harassed?ดังนั้นถ้าคุณต้องการคลายความเครียด\ โดยการคุกคามทางเพศฉัน หมายความว่าฉันต้องให้คุณหาเศษหาเลยหรือ? Episode #1.2 (2010)
We have a right not to be harassed by Federal agents.เราไม่สมควรต้องมาโดน เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหา Deadline (2011)
I don't have time to be harassed right now.ฉันไม่มีเวลาจะมา ถูกรังควาญตอนนี้ And the '90s Horse Party (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top