ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be eager

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be eager-, *be eager*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must all be eager to learn the next important lesson in your transformation.คุณทั้งหมดต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญต่อไป บทเรียนนี้จะแปรสภาพของคุณ Saw V (2008)
I would be eager to hear any advice,To further my cause. Mark of the Brotherhood (2010)
He will be eager to protect himself.เค้าชอบที่จะปกป้องตัวเอง Nightsisters (2011)
I am sure they would be eager to lay eyes upon such rare marvel.ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะมีความกระตือรือร้น ที่จะวางตาเมื่อ เช่นประหลาดใจที่หาได้ยาก Sacramentum (2012)
I think Crixus would be eager to learn this.ข้าคิดว่าคริกซัสคงกระหายใคร่จะรู้ Blood Brothers (2013)
Once you announce your gubernatorial plans, those on the city council will be eager to earn favor with New York's next governor.ครั้งหนึ่งคุณเคยประกาศ แผนการผู้ว่าการรัฐของคุณ ผู้ที่อยู่ในสภาเมืองจะกระตือรือร้น ที่จะได้รับการสนันสนุนจาก ผู้ว่าการรัฐคนถัดไปของนิวยอร์ก Union (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
気負う[きおう, kiou] (v5u,vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself [Add to Longdo]
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to [Add to Longdo]
張り切る[はりきる, harikiru] (v5r) to be in high spirits; to be full of vigor (vigour); to be enthusiastic; to be eager; to stretch to breaking point; (P) [Add to Longdo]
利に走る[りにはしる, rinihashiru] (exp,v5r) to be eager to pursue one's own interests; to think only of profit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top