ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basic training

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basic training-, *basic training*, basic train
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basic training(n) การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก), Syn. basic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just made basic training.เจ้าผ่านการทดสอบเบี้องต้นแล้ว Lancelot (2008)
And I had been a military prosecutor, so I hadn't handled a gun since basic training.และฉันเป็นอัยการ ของกองทัพ แล้วฉันยังไม่เคยจับปืน ผ่านมาแค่ การฝึกพวกพื้นฐาน Dream Logic (2009)
During your basic training...ระหว่างที่เจ้าฝึกพื้นฐาน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Wait, wait, wait. Basic training?ดะ ดะ เดี๋ยว เดี๋ยว ฝึกพื้นฐานหรอ? Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I haven't used Morse code since basic training.ฉันไม่ได้ใช้รหัสมอส ตั้งแต่การฝึกพื้นฐาน Chuck Versus the American Hero (2010)
I think you're ready for the next step, some basic training.ผมคิดว่าคุณพร้อมสำหรับขั้นต่อไป การฝึกพื้นฐาน Safety Not Guaranteed (2012)
Marine Corps basic training.มาร์รีน คอร์ป การฝึกพิ้นฐานน่ะ Fuck the Pain Away (2013)
In Texas, it's part of basic training.ที่เทกซัส มันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกขั้นพื้นฐาน Bring Down the Hoe (2013)
One look at me and I was marked unfit for basic training.แค่มองฉันพริบตาเดียว ฉันก็ถูกขีดฆ่าเพราะไม่เหมาะกับการฝึกพื้นฐาน Predestination (2014)
This is a furlough for men who have passed the basic training.นี่คือลาสำหรับคนที่ได้ผ่านการ ฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน Hacksaw Ridge (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundausbildung { f }basic training [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basic training
   n 1: the initial period of training for new military personnel;
      involves intense physical activity and behavioral
      discipline

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top