Search result for

barriers

(31 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barriers-, *barriers*, barrier
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barriersสิ่งกีดกั้น,ตัวกั้น,เครื่องกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น,แบริเออร์,สิ่งกีดขวาง,ด่านสิ่งกีดขวาง,ด่านสำคัญ,ตัวกั้น,ส่วนป้องกัน,เยื่อที่กั้น [การแพทย์]
Barriers to entry (Industrial organization)อุปสรรคต่อการเข้าตลาด [TU Subject Heading]
Barriers, Effectiveเครื่องกีดขวางที่มีประสิทธิภาพ [การแพทย์]
Barriers, Mechanicalกันชนเครื่องกั้นกลไกการต้านเชื้อ [การแพทย์]
Barriers, Physico-Anatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]
Barriers, Physicoanatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]
Barriers, Surfaceสิ่งกีดขวางที่พื้นผิว [การแพทย์]
Barriers, Vascularเครื่องกีดขวางจากหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The barriers that keep us apart are nothing compared to the power of true love, Arthur.""การกีดกันแยกเราออกจากกัน แต่ไม่มีอะไรจะขวางกั้น พลังแห่งรักแท้ได้ อาร์เธฮร์" Sweet Dreams (2009)
Well, the thing is the height of these safety barriers is 1100.เอ่อ, ราวระเบียงกั้นพวกนี้สูง 1100 น่ะครับ. Shining Inheritance (2009)
Cut a two-block radius with barriers.กั้นสิ่งกีดขวางระยะสองบล็อค What Lies Below (2010)
You've taken a big step in knocking down the barriersเธอเลือกเดินก้าวสำคัญ ในการล้มกำแพงที่ขวางกั้น Interpretive Dance (2010)
No barriers between the performer and the audience, with payment coming only after the performance.ไม่มีช่องว่างระหว่างนักแสดง และผู้ชม การจ่ายค่าชมจะเกิดขึ้น ภายหลังนักแสดงจบ The Bones That Weren't (2010)
No, but your ability to perceive their existence is conditional on you passing the second and third barriers.ไม่มี แต่การที่นายจะได้เห็นห้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าผ่านด่านที่ 2 และ 3 หรือเปล่า The Staircase Implementation (2010)
I passed the barriers.ฉันสอบผ่านด่านแล้ว The Staircase Implementation (2010)
It was the best apartment I'd seen, the rent was very reasonable and after you've passed the first three barriers you kind of want to take it all the way.มันเป็นอพาร์ตเมนต์ดีสุดที่ผมไปดูมา ค่าเช่าก็ไม่แพงมาก แถมหลังจากผ่านสามด่านแรกแล้ว The Staircase Implementation (2010)
Btw, I can usually locate a cell phone within 3 meters, but sometimes there are circumstances beyond my control, like physical barriers blocking a signal, not being in the satellite's direct line of sight, which bounces the signal to a repeater.ยังไงก็แล้วแต่ ฉันหาพิกัด มือถือให้เหลือแค่ 3 เมตรได้ แต่บางครั้งก็มีสถานการณ์ ที่เกินการควบคุมของฉัน เช่นแนวกั้นสัญญาณ Dorado Falls (2011)
The goal is to break barriers, forge new connections, and own up to bad behavior.เป้าหมายคือ ทำลายสิ่งกีดขวาง แปลงความสัมพันธ์ใหม่ๆ และเปิดโปงพฤติกกรมที่ไม่ดี The Naked Truth (2012)
I know it's little consolation, but I just want you to know that ever since you left, ever since you crossed the barriers of time and space, in every waking moment...พ่อรู้ว่ามันง่ายไปหน่อย แต่พ่อแค่อยากให้ลูกรู้ ว่าตั้งแต่ลูกไป The Return (2012)
I'm breaking down the barriers of race by assimilation.ฉันทำลายลงอุปสรรค ของการแข่งขันโดยการดูดซึม นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barriersAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
barriersImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
barriersLaughter is a human instinct, and when it comes to instinct, cultural barriers don't exist.
barriersTrade barriers were lifted after the war ended.
barriersUnless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.
barriersWe must work hard to break down social barriers.

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRIERS    B AE1 R IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barriers    (n) (b a1 r i@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
券取り出し口;券取出口[けんとりだしぐち, kentoridashiguchi] (n) ticket dispensing slot (on ticket machines or ticket barriers) [Add to Longdo]
参入障壁[さんにゅうしょうへき, sannyuushouheki] (n) barriers to entry [Add to Longdo]
脱境[だっきょう, dakkyou] (n,vs) (obsc) breaking down boundaries; overcoming barriers (psych.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top