ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backbreaking

B AE1 K B R EY2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbreaking-, *backbreaking*, backbreak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbreaking(adj) เหนื่อยมาก, See also: ต้องใช้แรงมาก, Syn. exhausting, onerous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก, เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
backbreaking work, at my new villa. [ Sniffs ]ที่วิลล่าใหม่ของฉัน Schindler's List (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACKBREAKING B AE1 K B R EY2 K IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
骨仕事[ほねしごと, honeshigoto] (n) backbreaking work [Add to Longdo]
煩労[はんろう, hanrou] (n) trouble; pains; backbreaking exertions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backbreaking
   adj 1: characterized by effort to the point of exhaustion;
       especially physical effort; "worked their arduous way up
       the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor";
       "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours
       on the project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
       {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
       {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top