ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

austen

AO1 S T IH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -austen-, *austen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Austeniticออสเทไนติค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now that you have had the opportunity to become acquainted with Miss Austen yourself,ลุงเองก็ได้มีโอกาสรู้จักกับ มิสออสตินแล้ว Becoming Jane (2007)
Like outcasts in a jane austen novel, so be it.เหมือนกับตัวละครในนิยายของ Jan Austen ไง The Magnificent Archibalds (2008)
Miss austen and i were both passengers on oceanic flight 815,มิสออสตินและผมต่างก็เป็นผู้โดยสาร\ของสายการบินโอเชียนิค เที่ยวบินที่ 815 Eggtown (2008)
Were you aware that miss austen was a fugitive being transportedคุณทราบหรือไม่ว่า มิสออสตินเป็นผู้ร้ายหลบหนีที่กำลังถูกคุมตัวกลับ Eggtown (2008)
Miss austen told me.มิสออสตินเป็นคนบอกผม Eggtown (2008)
Kate austen is a worldwide hero who saved five other peoples' lives after a plane crashเคท ออสติน วีรสตรีที่ช่วยชีวิต ผู้เคราะห์ร้ายอีก 5 คน หลังเครื่องบินตก Eggtown (2008)
And you turn from Jane Austen to Anais Nin.แล้วเธอก็เปลี่ยนจาก แจน ออสเทน กลายเป็น เอไน นิน Reversals of Fortune (2009)
The life of Serena Van Der Woodsen is like the most complicated Jane Austen novel ever.ชีวิตของ เซรีน่า แวน เดอ วูดเซน เหมือนนิยายที่ซับซ้อนมากๆ ของ เจน ออสตินเลย Double Identity (2010)
It's not a Jane Austen novel. We have cell phones. What?พวกเราไม่ได้อยู่ในหนังสือของ Jane Austen นะ โทรศัพท์มือถือก็มี คุณจะทำอะไร? Pascal's Triangle Revisited (2010)
Jane as in Austen or Mansfield?เจน แบบของ ออสเท็น หรือแบบ แมนส์ฟิล (Jayne) Days of Wine and Roses (2013)
You said you're in English literature? Tell me was it Charlotte Brontë, Jane Austen or Thomas Hardy, who made you fall in love with literature?Jane Austen Fifty Shades of Grey (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSTEN AO1 S T IH0 N
AUSTEN'S AO1 S T IH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーステナイト[, o-sutenaito] (n) austenite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Austen
   n 1: English novelist noted for her insightful portrayals of
      middle-class families (1775-1817) [syn: {Austen}, {Jane
      Austen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top