ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aussie

AO1 S IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aussie-, *aussie*
Possible hiragana form: あうっしえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could be anyone with an Aussie accent.มันอาจเป็นใครก็ได้ที่มีสำเนียงออสซี่เหมือนกัน Brokedown Palace (1999)
It's a highly toxic aussie snake. Well, this junk zaps the nervous system, and it clogs the blood.ผมคิดว่ามันถูกผสมกับพิษงู เพื่อให้ดูดซึมสู่ผิวหนังง่ายขึ้น Yankee White (2003)
Who ordered the Aussie sausage?ใครสั่งไส้กรอกออสซี่มาเนี่ย Sex and the City 2 (2010)
And be in the arms of your aussie girlfriendsกลับไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจ.. แฟนสาวออสซี่ของพวกคุณ.. Melbourne (2010)
They've got every song by every Aussie artist,เขามีทุกเพลงของศิลปินออสเตรเลียนะ Bombshells (2011)
Because I'm on a date with that hot Aussie over there.เพราะว่าวันนี้ฉันมาเดท กับหนุ่มฮ็อตคนนั้นไงล่ะ Making the Connection (2011)
Brushing up on her Aussie accent?หรือแบบต้องไปฝึกสำเนียง ออสเตรเลีย Traitor (2012)
Without it, your aussie friend... he ends up begging one of my guys not to shoot him in the kneecap.นี่ถ้าไม่ได้มัน เพื่อนออซซี่ของคุณ คงกำลังร้องขอเด็กๆของผม Get Out of My Life (2012)
Look, Kenzi took this case to help Aussie on her own.แอตติคัส เขาชื่อแอตติคัส SubterrFaenean (2013)
St. Thomas Shipyard. In the 1700's my kegs would come from the old country by boat... that's where I picked them up. Aussie must have been held in the container yard.มาดูกันว่าอะไรหลอกหลอนเธอ ท่าเรือเซนท์โทมัส SubterrFaenean (2013)
Fae, Aussie and Kenzi all stopped being sick.พอโบชดใช้เรื่องนั้นแล้วน่ะนะ SubterrFaenean (2013)
You go for the Aussies or the Indians?แล้วคุณเชียร์ทีมออสเตรเลียหรืออินเดีย Lion (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSSIE AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aussie (n) ˈɒziː (o1 z ii)
Aussies (n) ˈɒzɪz (o1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussiedler {m}emigrant; refugee [Add to Longdo]
aussiedelnto move out; to relocate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オージー[, o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aussie \Aussie\ n.
   1. a native or inhabitant of Australia. [informal]
 
   Syn: Australian.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aussie
   n 1: a native or inhabitant of Australia [syn: {Australian},
      {Aussie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top