Search result for

aus versehen

(56 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aus versehen-, *aus versehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aus versehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aus versehen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in a second experiment, a fly which I did not notice was in the disintegrator with me.Aber in einem zweiten Experiment wurde aus Versehen eine Fliege mit aufgelöst. The Fly (1958)
- Oh, Harry must have put that in by mistake.Das muss Harry aus Versehen dazugelegt haben. Egal. Carry on Nurse (1959)
Captain, you may not believe this but all of those things that happened were accidents.Captain, Sie glauben mir vielleicht nicht, aber alles ist nur aus Versehen passiert. Operation Petticoat (1959)
She fed her sawdust by mistake.Sie gab ihr aus Versehen Sägespäne zu fressen. Pork Chop Hill (1959)
I'm goin' up to the top for a look-see, so don't get trigger-happy.Ich schaue mal, ob ich was sehen kann. Erschießt mich nicht aus VersehenPork Chop Hill (1959)
She fed her sawdust by mistake.Sie gab ihr aus Versehen Sägespäne zu fressen. Pork Chop Hill (1959)
I'm goin' up to the top for a look-see, so don't get trigger-happy.Ich schaue mal, ob ich was sehen kann. Erschießt mich nicht aus VersehenPork Chop Hill (1959)
- She opened that door by mistake.- Sie öffnete die Tür aus VersehenSuddenly, Last Summer (1959)
Are you sure you didn't dial the wrong number?Marcello! Du hast wohl aus Versehen 'ne falsche Nummer gewählt? La Dolce Vita (1960)
BECAUSE YOU MIGHT ROLL OVER AND CRUSH HIM.Na hör mal, weil du ihn aus Versehen im Schlaf erdrücken könntest. The Innocents (1961)
Yes, it was I, the... voice magnifier was inadvertently left open.Die Möglichkeit besteht. Der Stimmverstärker ist, glaube ich, aus Versehen mal offen geblieben. Master of the World (1961)
- Sorry, you got me prischitali.Sie zählten mich aus Versehen mit. Striped Trip (1961)
Uh... this, uh, fellow shot himself in the arm by accident.Dieser Kerl hat sich aus Versehen selber in den Arm geschossen. A Hundred Yards Over the Rim (1961)
You might cut me in the back.Du könntest mir aus Versehen in den Rücken stechen. Sanjuro (1962)
How? You can see itEs kommt manchmal vor, das man ihn aus Versehen trifft. Shin no shikôtei (1962)
Tina must have fallen out of bed, accidentally rolled under it and gone through.Tina muss aus dem Bett gefallen sein, ist aus Versehen darunter gerollt und ging durch. Little Girl Lost (1962)
- They put me in by mistake.- Ich bin nur aus Versehen hier. Shock Corridor (1963)
We never would have made the first move deliberately but Group Six has made it for us, by accident.Wir hätten nie freiwillig den ersten Schritt getan, aber Staffel Sechs machte ihn für uns, aus VersehenFail-Safe (1964)
I mistakenly came to her rescue without my gun.Ich kam ihr aus Versehen zur Hilfe, ohne Waffe. Invitation to a Gunfighter (1964)
You punched a hole in our pipeline.Sie haben aus Versehen unsere Leitung angezapft. What a Way to Go! (1964)
Well, I guess I sort of accidentally eavesdropped on you and Marilyn. And then I sort of ran into Dr. Dudley.Ich war ganz aus Versehen Zeuge einer Unterhaltung zwischen dir und Marylin und dann habe ich Dr. Dudley durch Zufall getroffen. Rock-a-Bye Munster (1964)
I must have given her the Sleeping Beauty potion by mistake.Ich hab ihr aus Versehen den Dornröschen-Trank gegeben. The Sleeping Cutie (1964)
I accidentally dropped it on his head.Ich habe es aus Versehen auf seinen Kopf fallen lassen. A Walk on the Mild Side (1964)
That's what happened!Sie haben ihn aus Versehen verletzt. Red Beard (1965)
What's the punishment for involuntary manslaughter? Article 222.Wie viele Jahre bekommt man, wenn man jemanden aus Versehen erschießt? The Rabbit Is Me (1965)
Don't make a mistake and shoot, it would be a pity.Passt auf, dass ihr nicht aus Versehen abdrückt. Das wäre jammerschade. Old Surehand (1965)
I was putting up some new cobwebs in Marilyn's room, and I, um, accidentally found this hidden in her bureau drawer.Ich habe neue Spinnweben in Marilyns Zimmer aufgehängt. Und da habe ich ganz aus Versehen das in ihrer Schreibtischschublade gefunden. Dance with Me, Herman (1965)
The last slide I examined, I failed to make the necessary adjustment - for the slowing down... - Never mind.Beim letzten Objektträger hab ich aus Versehen nichts verändert. Miri (1966)
Listen, you might not be able to help me find them but you might trip over them by accident.Sie können mir vielleicht nicht beim Suchen helfen, aber vielleicht können Sie sie aus Versehen überfahren? Wall of Flames: Part 2 (1966)
Oh, I say! Roger's pit men accidentally spilt oil on the track.Die haben das Öl aus Versehen auf die Rennstrecke gegossen. Munster, Go Home! (1966)
Let me keep it.Schon wieder? Nur aus VersehenSpur der Steine (1966)
I'm saying, don't make any mistakes!Ich will nicht, dass sich aus Versehen ein Schuss löst. The Big Gundown (1966)
I guess I brought my dirty laundry by mistake.Ich habe wohl aus Versehen meine Dreckwäsche mitgebracht. Hombre (1967)
Left in his coat absent-mindedly.Er hatte sie in seinem Mantel vergessen, aus VersehenThe Photographer (1967)
You tried to go ini By mistake?Sie wollten da rein. Aus VersehenCheckmate (1967)
I'm sorry, i accidentally pulled the rope.Dame Foku ich habe aus versehen die Glockenschnur gezogen, verzeiht mir. Tokugawa Matrilineage (1968)
She accidentally pulled the rope, my Lord.Sie hat aus versehen die Glockenschnur gezogen, Herr. Tokugawa Matrilineage (1968)
I killed by accident, but you did it for money.Ich tötete aus Versehen, aber du bist ein Mörder! The Execution (1968)
Tonal control. Consonants and vowels. I must have hit it accidentally when I contacted the ship.Ich muss aus Versehen dran gestoßen sein, als ich das Schiff rief. The Paradise Syndrome (1968)
I must have hit something accidentally.Ich muss aus Versehen an etwas gestoßen sein. The Paradise Syndrome (1968)
We were sent here by mistake.Wir wurden aus Versehen hergeschickt. All Our Yesterdays (1969)
The atmosphere thus created should protect me in the eventuality of me reading the joke.Diese Atmosphäre wird wie ein Schutzschild wirken... falls ich aus Versehen doch den Witz lese. Whither Canada? (1969)
But when I saw on his paper he worked in an American hospital where there are many drugs and he could have taken some by mistake.Aber da er in einem amerikanischen Krankenhaus arbeitet wo es viele Medikamente gibt, hat er vielleicht aus Versehen was genommen. MASH (1970)
- One day, it happened that I spat in the House of the Lord!Einmal habe ich aus Versehen im Gotteshaus ausgespuckt! The Decameron (1971)
After that, it seems that he was accidentally shot by his accomplices.Aber diesmal ist er aus Versehen von seinem Komplizen in den Rücken getroffen worden. Confessions of a Police Captain (1971)
Naturally, they said the kid slipped, but there were scratches on his neck, obviously made by fingernails.Natürlich sagen Sie, dass er aus Versehen runtergefallen sei. Aber da waren Kratzer am Hals, die bestimmt von Fingernägeln stammen. Confessions of a Police Captain (1971)
By accident.Aus VersehenBloody Friday (1972)
Because she wanted to do the same thing. Only she squeezed too hard... She did what she'd seen him do.Sie wollte ihnen nicht die Köpfe abreißen, sie hat sie aus Versehen zu stark gewürgt. Don't Torture a Duckling (1972)
Like, you cross the street, they have laws for pedestrians... but they don't have laws for people at night... when cops accidentally shoot people.Es gibt Gesetze für Fußgänger, in denen steht, wie man die Straße überquert, aber keine Gesetze für Leute, die nachts aus Versehen von Cops erschossen werden. Wattstax (1973)
They accidentally shoot more niggers out here than any place in the world.Sie haben hier mehr Nigger aus Versehen getötet als sonst wo. Wattstax (1973)

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up [Add to Longdo]
unachtsam; aus Versehen {adv}inadvertently [Add to Longdo]
zufällig; aus Versehenaccidentally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aus Versehen /ausfɛrzeːən/
   accidentally; by mistake

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top