Search result for

auf die idee kommen

   
44 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auf die idee kommen-, *auf die idee kommen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา auf die idee kommen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *auf die idee kommen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want to give our marks another chance.Der Schütze könnte bei seinem 2. Versuch auf die Idee kommen, etwas höher zu halten. The Terrible People (1960)
It won't even occur to her.Sie wird gar nicht auf die Idee kommenThe Fire Within (1963)
You know I would never consciously go out looking for a job, don't you?Ich würde nie auf die Idee kommen, einer Stellung nachzulaufen. Das weißt du doch. The Thrill of It All (1963)
To see you now, no one would ever think you were a charter member... of the Pat Boone Fan Club.Wenn man dich so sieht, würde niemand auf die Idee kommen dass du ein Gründungsmitglied des Pat Boone-Fanclubs bist. Operation Herman (1965)
I don't know how you could even consider releasing him.Ich verstehe nicht, wie Sie auf die Idee kommen können, ihn zu entlassen. Up in Klink's Room (1969)
What could've given the man the idea that you and I made a deal with Constantine?Wie kann der Mann bloß auf die Idee kommen, Sie oder ich machten Geschäfte mit Konstantin? The Crane (1970)
If you get any ideas of tryin' to amuse yourself with any of the ladies in this house... - You'll find yourself... out on that road so fast you won't know what happened to you.Sollten Sie auf die Idee kommen, sich von einer jungen Dame unterhalten zu lassen, finden Sie sich draußen vor dem Tor wieder! The Beguiled (1971)
Tell me how a raggedy, old black man could ever get the idea that he was helping the police with what he did.Wie konnte ein zerlumpter, alter, schwarzer Mann jemals auf die Idee kommen, dass er der Polizei helfen würde, mit dem, was er tat? No Badge for Benjy (1973)
How could he get the idea that they cared?Wie konnte er auf die Idee kommen, das wäre ihr wichtig? No Badge for Benjy (1973)
And if you don't tell me WHO you were calling at 10 am, I'll think it's you.Falls du mir nicht sagst, wen du heute um 10 angerufen hast, kann ich auf die Idee kommen, dass du es bist. Peur sur la ville (1975)
They'd never think of looking here. Right.Aber niemand wird auf die Idee kommen, hier zu suchen. The Scarlet and the Black (1983)
I took a chance that Penny would remember it.Ich hoffte, Penny würde auf die Idee kommenEvery Time She Smiles (1986)
He'll never believe I do it right under his nose between courses, between the hors d'oeuvres and the canard à I 'orange, between the dessert and the coffee.Er würde nie auf die Idee kommen, ich täte es direkt vor seiner Nase, zwischen den Gängen, zwischen den Hors d'oeuvres und Canard à l'orange, zwischen dem Dessert und dem Kaffee. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
They're not going to know what hit them.Sie werden nie auf die Idee kommen, was das war. Drop Zone (1994)
If you don't even push me away, I might get the idea I could do anything at all with you.Wenn Sie mich nicht wegstoßen, könnte ich auf die Idee kommen, dass Sie sich alles gefallen lassen. Surviving Picasso (1996)
My associates are planning to move some of their forces off Z'Ha'Dum to ensure their safety in case certain parties decide to take advantage of the situation.Meine Partner planen einen teil ihrer Streitkräfte von Z'Ha'Dum abzuziehen, für den fall, dass gewisse elemente auf die Idee kommen sollten, die Situation auszunutzen. The Hour of the Wolf (1996)
To set an example.Niemand wird auf die Idee kommen, das nachzumachen. Dobermann (1997)
Who is responsible for this? I demand that you show yourself!Der Idiot soll nicht auf die Idee kommen, daraus eine Bombe zu machen. Conflicts of Interest (1997)
Caroline wouldn't dream of such a thing.Caroline würde nicht einmal auf die Idee kommenFive Little Pigs (2003)
All it took was the right mind to use it properly.Es musste nur jemand auf die Idee kommen, sie richtig zu verwenden. Dalek (2005)
What I don't understand is, after this particular revelation, you thought SG-1 would want to help you.Ich begreife nicht, wie Sie auf die Idee kommen konnten... dass das SG-1 Ihnen helfen würde. Insiders (2006)
No, I'm talking places so remote, almost nobody goes.Nein, ich rede von Restaurants, die so weit weg sind dass nie jemand von hier auf die Idee kommen würde, dort hinzugehen. Udon (2006)
What are you doing?Sie werden nie auf die Idee kommen, hier nach dir zu suchen. Tattoo? What Tattoo? (2006)
Nobody's ever going to look for me here!Keiner wird auf die Idee kommen, mich ausgerechnet hier zu suchen. Nadzieja (2007)
Must eat and buy. But they do not think about it, they just consume.Fressen und einkaufen, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, nachzudenken. The Baader Meinhof Complex (2008)
Is it true you've had as many lovers as they say?Ich würde nie auf die Idee kommen zu schmunzeln. Easy Virtue (2008)
I still love him very much.Nicht, dass Sie auf die Idee kommen... Moscow, Belgium (2008)
I can never understand how someone could leave his wife and child for the desert.Ich habe nie verstanden, wie jemand auf die Idee kommen kann, Frau und Kind für die Wüste zu verlassen. The Treasure Hunter (2009)
I would never go and reveal your secrets like that, never.Ich würde niemals auf die Idee kommen und so deine Geheimnisse enthüllen, niemals. Golden Powers (2009)
Only a genius would have thought of having a traditional English village fair for child soldiers.Nur ein wahres Genie kann auf die Idee kommen, ein traditionelles englisches Dorffest für Kindersoldaten zu machen. Cursed Is the Country (2009)
But anyone who ever thinks of betraying me and this land, shall be cursed to meet with a miserable fate and shall be tormented forever.Doch jeden, der hier im Reich auf die Idee kommen sollte, mich zu hintergehen oder zu verraten, soll mein Fluch treffen. Ein grausiges Schicksal sei ihm gewiss. Dieser Abtrünnige soll bis in alle Ewigkeit gepeinigt werden. Ong-bak 3 (2010)
And the last place on earth anyone would ever think to look for a black box.Und niemand würde auf die Idee kommen, dort nach einer Blackbox zu suchen. Glass Houses (2011)
No, but at least this thing is probably a distraction from any Graduate thoughts you might have.Zumindest wirst du so hoffentlich nicht auf die Idee kommen, den Schluss aus dem Film Die Reifeprüfung nachzuspielen. G.G. (2012)
Who would do such a thing with someone ease's baby?Wie kannst du denn nur auf die Idee kommen, meinen kleinen Jungen zu stillen? Three Many Weddings (2013)
The very notion of biting the hand that feeds you would never enter your mind.Du würdest nie auf die Idee kommen, die Hand zu beißen, die dich füttert. Episode #1.4 (2013)
Anyway, they're certainly not gonna assume two people broke in in the middle of the night and performed an illicit autopsy, are they?Jedenfalls werden Sie nicht auf die Idee kommen, dass zwei Leute in der Nacht einbrechen und eine illegale Autopsie vornehmen, oder? A Landmark Story (2013)
under any circumstances and allows you to depending idea come to enter this room here.Unter keinen Umständen dürft ihr je auf die Idee kommen, diesen Raum hier zu betreten. The Cure (2014)
So what would possess them to ask you and me to...Warum sollten sie also auf die Idee kommen, uns zu fragen... Paint It Black (2014)
If you or your mother ever get the idea to betray me,Falls du oder deine Mutter jemals auf die Idee kommen solltet, mich zu hintergehen, What a Piece of Work Is Man (2014)
Once a Ranger, always a Ranger.Sollte noch mal einer auf die Idee kommenRatchet & Clank (2016)
No, but the idea of wearing white gloves wouldn't occur to me.Nein, aber ich schwöre, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, für so was weiße Handschuhe anzuziehen. - Jeder auf seine Art. La Grande Illusion (1937)
I was wondering how long it would take you to think of that.Ich fragte mich schon, wann Sie auf die Idee kommen würden. Dark Passage (1947)

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top