ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auditory canal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auditory canal-, *auditory canal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditory canalช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditory Canal, Externalช่องหู, ช่องหูส่วนนอก, รูหูส่วนนอก, แก้วหูชั้นนอก [การแพทย์]
Auditory Canal, Internalรูหูส่วนใน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
ช่องหู(n) auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: รูหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehörgang { m } [ anat. ] | Gehörgänge { pl }auditory canal | auditory canals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外耳道[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auditory \Au"di*to*ry\, a. [L. auditorius.]
   Of or pertaining to hearing, or to the sense or organs of
   hearing; as, the auditory nerve. See {Ear}.
   [1913 Webster]
 
   {Auditory canal} (Anat.), the tube from the auditory meatus
    or opening of the ear to the tympanic membrane.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auditory canal
   n 1: either of the passages in the outer ear from the auricle to
      the tympanic membrane [syn: {auditory meatus}, {acoustic
      meatus}, {ear canal}, {auditory canal}, {external auditory
      canal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top