ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attainder

AH0 T EY1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attainder-, *attainder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attainderการริบทรัพย์ของผู้เป็นกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTAINDER AH0 T EY1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attainder (n) ˈətˈɛɪndər (@1 t ei1 n d @ r)
attainders (n) ˈətˈɛɪndəz (@1 t ei1 n d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attainder \At*tain"der\, n. [OF. ataindre, ateindre, to accuse,
   convict. Attainder is often erroneously referred to F.
   teindre tie stain. See {Attaint}, {Attain}.]
   1. The act of attainting, or the state of being attainted;
    the extinction of the civil rights and capacities of a
    person, consequent upon sentence of death or outlawry; as,
    an act of attainder. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly attainder was the inseparable consequence of a
      judicial or legislative sentence for treason or felony,
      and involved the forfeiture of all the real and
      personal property of the condemned person, and such
      "corruption of blood" that he could neither receive nor
      transmit by inheritance, nor could he sue or testify in
      any court, or claim any legal protection or rights. In
      England attainders are now abolished, and in the United
      States the Constitution provides that no bill of
      attainder shall be passed; and no attainder of treason
      (in consequence of a judicial sentence) shall work
      corruption of blood or forfeiture, except during the
      life of the person attainted.
      [1913 Webster]
 
   2. A stain or staining; state of being in dishonor or
    condemnation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lived from all attainder of suspect. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of attainder}, a bill brought into, or passed by, a
    legislative body, condemning a person to death or
    outlawry, and attainder, without judicial sentence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attainder
   n 1: cancellation of civil rights [syn: {attainder}, {civil
      death}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top