ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic clock

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic clock-, *atomic clock*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so what we do is we put atomic clocks on satellites, make sure they're all synchronized, and now I stand on the surface of the earth with my GPS receiver, and it gets time signals from each of these satellites,มันเป็นพื้นฐานของ ระบบการรักษาเวลา ดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราใส่ นาฬิกาอะตอมบนดาวเทียม ให้แน่ใจว่าพวกเขากำลัง ทำข้อมูลให้ตรงกันทั้งหมด Is Time Travel Possible? (2010)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子钟[yuán zǐ zhōng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓㄨㄥ, / ] atomic clock, #125,283 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セシウム原子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]
原子時計[げんしどけい, genshidokei] (n) atomic clock [Add to Longdo]
原振クロック[げんしんクロック, genshin kurokku] (n) master clock; atomic clock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  atomic clock
      n 1: a timepiece that derives its time scale from the vibration
           of atoms or molecules

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top