ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at the back

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at the back-, *at the back*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I put them at the back of one of the drawers in the writing desk.ฉันเอาใส่ลงไปในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ Rebecca (1940)
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
Here. US$ 300,000 at the back of the room. Thank you.300,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง ขอบคุณครับ The Red Violin (1998)
US$ 400,000 at the back of the hall. US$ 400,000.400,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง ตอนนี้ 400,000 เหรียญ แล้วครับ The Red Violin (1998)
US$ 280,000. Back to you, Sir. US$ 300,000 at the back of the hall.280,000 เหรียญ ตาคุณแล้วครับ 300,000 เหรียญ จากท้ายห้องครับ The Red Violin (1998)
US$ 400,000 at the back of the room. The Stradivarius now at US$ 400,000.ด้านหลังให้ 400,000 เหรียญแล้วครับ ขณะนี้ สตราดิวอริอุส อยู่ที่ 400,000 เหรียญ The Red Violin (1998)
US$ 280,000. Back to you, Sir. US$ 300,000 at the back of the hall.280,000 เหรียญ ตาคุณแล้วครับ 300,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง The Red Violin (1998)
US$ 340. US$ 340 now in the front. US$ 400 at the back of the hall. 420... 500.340,000 เหรียญ ด้านหน้าครับ 400,000 เหรียญ จากด้านท้ายห้อง The Red Violin (1998)
He started at the back of the cage... and tunneled his way through that razor wire so fast... it's amazing he got as far as he did.เขาเริ่มจากด้านหลังของกรง แล้วคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว ตรงช่องที่มีใบมีดขึงอยู่ มันเหลือเชื่อมากที่เขามาไกลได้ถึงตรงนี้ Saw (2004)
When the timer at the back goes off... your mouth will be permanently ripped open.และเมื่อเวลาที่ถูกตั้งไว้สิ้นสุดลง ปากของคุณจะถูกฉีกทึ้งอย่างไม่มีชิ้นดี Saw (2004)
There's a timer at the back of the device you're wearing.มีระเบิดเวลาติดตั้งอยู่ที่หลัง ของตัวที่ครอบปากคุณอยู่ Saw (2004)
I waited at the back gateฉันคอยที่ประตูหลัง The Guy Was Cool (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the backBind one's hair at the back.
at the backChildren are playing at the back of the house.
at the backFeeling the house shake, I ran out into the yard at the back of the house.
at the backHe disappeared into a dark corner at the back of the shop.
at the backHe has eyes at the back of his head.
at the backI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
at the backIn the middle of the wall at the back of the room is a large window.
at the backIt's at the back of the building.
at the backThe man who she knew was wanted by the police suddenly appeared at the back door.
at the backThere is a garden at the back of my house.
at the backThere is a garden at the back of our house.
at the backThere is a hut at the back of our house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัง[ADV] behind, See also: at the back, Syn. ข้างหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: มีคนพูดซุบซิบกันอยู่หลังหน้าต่าง, Thai definition: อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
หลัง[adv.] (lang) EN: behind ; at the back   FR: derrière ; de derrière

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinter dem Hausat the back of the house [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted [Add to Longdo]
後ろ明き[うしろあき, ushiroaki] (n,adj-no) clothing with the opening at the back [Add to Longdo]
束髪[そくはつ, sokuhatsu] (n) hairstyle introduced in the Meiji era consisting in a bun or chignon tied at the back of the head [Add to Longdo]
背の明いた服[せのあいたふく, senoaitafuku] (n) garment open at the back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top