ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asterism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asterism-, *asterism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asterism(n) กลุ่มดาว
asterism(n) คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
星群[せいぐん, seigun] (n) (See アステリズム) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
南斗六星[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asterism \As`ter*ism\, n. [Gr. ?, fr. 'asth`r star; cf. F.
   ast['e]risme.]
   1. (Astron.)
    (a) A constellation. [Obs.]
    (b) A small cluster of stars.
      [1913 Webster]
 
   2. (Printing)
    (a) An asterisk, or mark of reference. [R.]
    (b) Three asterisks placed in this manner, [asterism], to
      direct attention to a particular passage.
      [1913 Webster]
 
   3. (Crystallog.) An optical property of some crystals which
    exhibit a star-shaped by reflected light, as star
    sapphire, or by transmitted light, as some mica.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asterism
   n 1: (mineralogy) a star-shaped figure with six rays that is
      seen in some crystal structures under reflected or
      transmitted light
   2: (astronomy) a cluster of stars (or a small constellation)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top