ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assibilate

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assibilate-, *assibilate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assibilate \As*sib"i*late\, v. t. [L. assibilatus, p. p. of
   assibilare to hiss out; ad + sibilare to hiss.]
   To make sibilant; to change to a sibilant. --J. Peile.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assibilate
   v 1: insert a sibilant sound before or after (another sound)
   2: change into a sibilant; "In the syllable /si/, the /s/
     sibilates in Japanese"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top