ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assemblages

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assemblages-, *assemblages*, assemblage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assemblages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assemblages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemblage[N] การรวบรวม, Syn. callection, gathering
assemblage[N] ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemblage๑. กลุ่มชีวิน๒. กลุ่มแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assemblage zone; cenozoneส่วนชั้นกลุ่มชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biotic community; biocoenosis; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biocoenosis; biotic community; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
community; biocoenosis; biotic community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cenozone; assemblage zoneส่วนชั้นกลุ่มชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
death assemblage; taphocoenose; taphocoenosis; thanatocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil assemblageกลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
taphocoenose; death assemblage; taphocoenosis; thanatocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
taphocoenosis; death assemblage; taphocoenose; thanatocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thanatocoenosis; death assemblage; taphocoenose; taphocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน Oh, God! (1977)
What a glittering assemblage, King Stefan.สิ่งที่แวววาว การชุมนุมคิงสเตฟาน Maleficent (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่ม[N] group, See also: bloc, community, crowd, assemblage, covey, bevy, Syn. พวก, เหล่า, Example: กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน
เมลก[N] assemblage, See also: group, Syn. หมู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp chin suan) EN: assembly   FR: assemblage [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line   FR: ligne d'assemblage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSEMBLAGE    AH0 S EH1 M B L AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assemblage    (n) ˈəsˈɛmblɪʤ (@1 s e1 m b l i jh)
assemblages    (n) ˈəsˈɛmblɪʤɪz (@1 s e1 m b l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammlung {f} | Sammlungen {pl}assemblage | assemblages [Add to Longdo]
Versammlung {f}; Menge {f}assemblage [Add to Longdo]
Versammlungen {pl}assemblages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top