ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascription

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascription-, *ascription*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล, การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description

English-Thai: Nontri Dictionary
ascription(n) การอ้าง, การให้เหตุผล, การสันนิษฐาน, การลงความเห็น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascription (n) ˈəskrˈɪpʃən (@1 s k r i1 p sh @ n)
ascriptions (n) ˈəskrˈɪpʃənz (@1 s k r i1 p sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascription \As*crip"tion\, n. [L. ascriptio, fr. ascribere. See
   {Ascribe}.]
   The act of ascribing, imputing, or affirming to belong; also,
   that which is ascribed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascription
   n 1: assigning some quality or character to a person or thing;
      "the attribution of language to birds"; "the ascription to
      me of honors I had not earned" [syn: {attribution},
      {ascription}]
   2: assigning to a cause or source; "the attribution of lighting
     to an expression of God's wrath"; "he questioned the
     attribution of the painting to Picasso" [syn: {attribution},
     {ascription}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top