ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arty.

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arty.-, *arty.*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty.abbr. Artillery

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-We gotta help Arty.-แต่เราต้องช่วยอาเธอร์นะ August Rush (2007)
-Forget Arty. Arty's on his own.-ช่างอาเธอร์เถอะหน่า เขาดูแลตัวเองได้ August Rush (2007)
- Arty.- อาร์ตี้ Enchanted (2007)
Then keep a wary eye out, Arty.หาต่อไป อาร์ตี้ Enchanted (2007)
It's over, Arty.มันจบแล้วว่ะพวก อาร์ตี้ Oiled (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 arty \arty\ adj.
   1. showily imitative of art or artists.
 
   Syn: artsy
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top