ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ariel

EH1 R IY0 AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ariel-, *ariel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Ariel meeting is pushed back till Wednesday.นัดประชุมกับเอเรียลถูกเลื่อนไปเป็นวันพุธ Primer (2004)
Ariel foxman and honor brodie from "in style."แอเรล ฟอคแมน และฮอเนอร์ โบรดี้ จากหนังสืออินสไตล์จ้ะ Chuck in Real Life (2008)
Ariel cut open his knee. It looks awful.ลื่นเสก็ตบอร์มารึเปล่า หรือ... Just Go with It (2011)
Paige sent an e-mail to a friend, Ariel Masse.เพจส่งอีเมลไปหาเพื่อน ชื่อ แอเรียล แมส Sweet Baby (2012)
Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Looking for Ariel Eberhart. You know her?มาหาเอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท คุณรู้จักเธอมั้ยครับ Plumed Serpent (2012)
That was Ariel Eberhart.เอเรียล เอเบอร์ฮาร์ท Plumed Serpent (2012)
Once Upon a Time 3x06 - Ariel Original air date November 3, 2013Once Upon a Time 3x06 Ariel (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกโจรสลัดเล็ก[n. exp.] (nok jōnsalat lek) EN: Lesser Frigatebird   FR: Frégate ariel [f] ; Petite Frégate [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIEL EH1 R IY0 AH0 L
ARIELLA AA0 R IY0 EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ariel (n) ˈɛɪrɪɛl (ei1 r i e l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arielfregattvogel {m} [ornith.]Lesser Frigate Bird [Add to Longdo]
Arielschwalbe {f} [ornith.]Fairy Martin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋茸[ふくろたけ;フクロタケ, fukurotake ; fukurotake] (n) paddy straw mushroom; straw mushroom; Volvariella volvacea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ariel \A"ri*el\, n., or Ariel gazelle \A"ri*el ga*zelle"\ [Ar.
   aryil, ayyil, stag.] (Zool.)
   (a) A variety of the gazelle ({Antilope dorcas}, or {Gazella,
     dorcas}), found in Arabia and adjacent countries.
   (b) A squirrel-like Australian marsupial, a species of
     {Petaurus}.
   (c) A beautiful Brazilian toucan {Ramphastos ariel}).
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ariel \A"ri*el\, n. [Heb. ari["e]l, perh. confused with E.
   a["e]rial.]
   In the Cabala, a water spirit; in later folklore, a light and
   graceful spirit of the air.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: In Zoology, ariel is used adjectively of certain birds
      noted for their graceful flight; as, the ariel toucan;
      the ariel petrel.
      [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top