ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archivist

AA1 R K AH0 V IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archivist-, *archivist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ, พนักงานเก็บหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARCHIVIST AA1 R K AH0 V IH0 S T
ARCHIVIST AA1 R K AY0 V IH0 S T
ARCHIVISTS AA1 R K AH0 V IH0 S T S
ARCHIVISTS AA1 R K AY0 V IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archivist (n) ˈaːkɪvɪst (aa1 k i v i s t)
archivists (n) ˈaːkɪvɪsts (aa1 k i v i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
記録係[きろくがかり, kirokugakari] (n) record keeper; recorder; archivist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archivist \Ar"chi*vist\, n. [F. archiviste.]
     A keeper of archives or records. [R.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  archivist
      n 1: a person in charge of collecting and cataloguing archives

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top