ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archers

AA1 R CH ER0 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archers-, *archers*, archer
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many psycho archers do you know?ผมรู้จักมือธนูโรคจิตหลายคนซะด้วย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Archers.พลธนู เตรียม! The Simpsons Movie (2007)
- He's coming this way! - He won't get far. Archers!ยิงไป Kung Fu Panda (2008)
Archers!เตรียมธนู! Outlander (2008)
Archers!พลธนู! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Archers to the ready!พลธนู... เตรียมพร้อม! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Then one day, the newland archers received an invitationแล้ววันหนึ่ง นิวแลนด์ อาร์เชอร์สก็ได้รับคำเชิญ The Age of Dissonance (2009)
There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers.There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archersDisciple (2010)
I see the welsh archers have moved into their flanking position.ผมเข้าใจว่าพลธนูชาวเวลส์ ควรเคลื่อนทัพ เข้าไปตีขนาบข้าง ดั่งที่พระเจ้าเฮนรี่ มีพระราชบัญชาแล้วหรือยัง? Revelation Zero: Part 1 (2010)
The previous night, the other family, the Archers, were killed just across the state line in Nebraska.เมื่อคืนก่อนหน้านั้น ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่ง อาร์เชอร์ ถูกฆาตกรรม ที่เขตแบ่งรัฐ ใน เนอบราสกา Safe Haven (2010)
Hi, this is the Archers'.สวัสดีค่ะ ที่นี่บ้านครอบครัวอาร์เชอร์ Safe Haven (2010)
Archers!พลธนู Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHERS    AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archers    (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
矢叫び[やさけび;やたけび, yasakebi ; yatakebi] (n) yell made by archers when firing a volley of arrows; yell which opens a battle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top