ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprenticeships

AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprenticeships-, *apprenticeships*, apprenticeship
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา apprenticeships มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *apprenticeships*)
English-Thai: Nontri Dictionary
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll speak to Yubaba Quit my apprenticeshipข้าจะคุยกับยูบาบ้า เลิกเป็นลูกน้อง Spirited Away (2001)
Then on day, his heart was stolen by a demon, he never returned to complete his apprenticeship, and from that day forward, he has been using his magic for entirely selfish reasons.แล้ววันนึง ปีศาจก็ขโมยหัวใจของเขาไป นับแต่นั้น เขาก็ไม่กลับมาเรียนต่ออีกเลย หลังจากวันนั้น เขาก็ใช้เวทย์ของตัวเองทำแต่เรื่องเห็นแก่ตัวมาตลอด Howl's Moving Castle (2004)
An apprenticeship, going into recording studios.มือใหม่ เข้าสตูดิโอบันทึกเสียง It Might Get Loud (2008)
She's gonna be starting an apprenticeship at the infirmary with me tomorrow.เธอกำลังจะไปฝีกงานกับฉัน ที่สถานพยาบาลพรุ่งนี้ The Runaway (2011)
I released her from her apprenticeship.ฉันไม่ให้เธอไปฝึกงาน ที่สถานพยาบาลแล้วละ The Runaway (2011)
New apprenticeship. Auto Bay.ทดลองงาน ที่ Auto Bay Within (2011)
Ok. Uhh! ♪ Criminal Minds 8x06 ♪ The Apprenticeship Original Air Date on November 7, 2012ตกลง Criminal Minds S08E06 "The Apprenticeship" On Air 07 November 2012 The Apprenticeship (2012)
Apparently, your apprenticeship is at an end.ดูเหมือนการฝึกงานของนายจบลงแล้วนะ Out of Control (2012)
When Sara was first brought before my father, The moment he weighed her apprenticeship or her execution, She bore witness to a demonstration of his power,เมื่อซาร่า ถูกนำมาพบพ่อฉันครั้งแรก แต่ซาร่า... Nanda Parbat (2015)
"intervene and interfere in the lawful apprenticeship"แทรกแซงและก้าวก่าย ในการฝึกงานตามกฎหมาย Free State of Jones (2016)
A what? Apprenticeship?อะไรนะ การฝึกงาน Free State of Jones (2016)
What is a lawful apprenticeship, Lieutenant?การฝึกงานตามกฎหมายคืออะไร ผู้หมวด Free State of Jones (2016)
To quote the statute on apprenticeship...อ้างตามกฎบัญญัติการฝึกงาน... Free State of Jones (2016)
How much for me to buy back this here lawful apprenticeship, huh?เท่าไหร่ที่ผมซื้อคืนได้ การฝึกงานตามกฎหมายนี้เหรอ Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticeshipApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICESHIP    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprenticeship    (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships    (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander), #36,974 [Add to Longdo]
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, / 滿] to finish apprenticeship; to graduate, #140,846 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Gesellenbrief {m}apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship [Add to Longdo]
Lehre {f}; Lehrzeit {f}apprenticeship [Add to Longdo]
Lehrlingsausbildung {f}apprenticeship training [Add to Longdo]
Lehrverhältnis {n}apprenticeship [Add to Longdo]
Lehrzeit {f}; Lehrstelle {f}apprenticeship [Add to Longdo]
offene Lehrstellenapprenticeship openings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
丁稚奉公[でっちぼうこう, decchiboukou] (n,vs) apprenticeship [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]
奉公[ほうこう, houkou] (n,vs) service; apprenticeship; public duty; (P) [Add to Longdo]
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil [Add to Longdo]
礼奉公[れいぼうこう, reiboukou] (n) (See お礼奉公) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top