ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apopemptic

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apopemptic-, *apopemptic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apopemptic \Ap`o*pemp"tic\ (-p[e^]mp"t[i^]k), a. [Gr.
   'apopemptiko`s, fr. 'apope`mpein to send off or away; 'apo`
   from + pe`mpein to send.]
   Sung or addressed to one departing; valedictory; as,
   apopemptic songs or hymns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apopemptic
   adj 1: addressed to one who is departing; "apopemptic hymns"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

apopemptic

 


  

 
apopemptic
 • (แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top