ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anisotropic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anisotropic-, *anisotropic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anisotropicแอนไอโซทรอปิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anisotropicไม่ค่อยสม่ำเสมอ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異方[いほう, ihou] (adj-f) (See 異方性) anisotropic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aeolotropic \aeolotropic\, AEolotropic \[AE]`o*lo*trop"ic\, a.
   [Gr. ? changeful + ? a turning, ? to turn.] (Physics)
   Exhibiting differences of quality or property in different
   directions; having properties with different values along
   different axes; not isotropic. In specialized contexts,
   synonymous with {anisotropic}. [Also spelled {eolotropic}.]
   --Sir W. Thomson.
 
   Syn:
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anisotrope \An"i*so*trope`\, Anisotropic \An`i*so*trop"ic\, a.
   [Gr. ? unequal + ? a turning, ? to turn.] (Physics)
   Not isotropic; having different properties in different
   directions; thus, crystals of the isometric system are
   optically isotropic, but all other crystals are anisotropic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anisotropic
   adj 1: not invariant with respect to direction; "anisotropic
       crystals" [ant: {isotropic}, {isotropous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top