ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angeblich

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angeblich-, *angeblich*
German-Thai: Longdo Dictionary
angeblich(adj adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angeblichkeit {f}colorability [Add to Longdo]
angeblich; vorgeblich {adj}alleged [Add to Longdo]
angeblich; vorgeblich {adv}allegedly [Add to Longdo]
angeblichcolorable [Add to Longdo]
angeblich {adj}ostensible [Add to Longdo]
angeblich {adv}ostensibly [Add to Longdo]
angeblichpretended [Add to Longdo]
angeblichreputed [Add to Longdo]
angeblich {adv}supposedly [Add to Longdo]
angeblichsupposed [Add to Longdo]
angeblich {adv}colorably [Add to Longdo]
angeblich {adv}reputedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  angeblich /angeːpliç/
   alleged; allegedly; colorable; ostensible; ostensibly; pretended; reputed; supposed; supposedly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top