ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthetist

AH0 N EH1 S TH EH0 T IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthetist-, *anesthetist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthetist(n) ผู้ที่ถูกฝึกฝนในการใช้ยาชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetist(อะเนส' ธีทิสทฺ) n. ผู้วางยาชาหรือยาสลบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anesthetist; anaesthetistวิสัญญีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthetistsวิสัญญีแพทย์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANESTHETIST AH0 N EH1 S TH EH0 T IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anesthetist (n) ˈənˈiːsθətɪst (@1 n ii1 s th @ t i s t)
anesthetists (n) ˈənˈiːsθətɪsts (@1 n ii1 s th @ t i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anästesist { m }; Anästhesistin { f }; Narkosearzt { m } [ med. ] | Anästesisten { pl }; Narkoseärzte { pl }anesthetist [ Am. ]; anaesthetist [ Br. ] | anesthetists [ Am. ]; anaesthesists [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔医[ますいい, masuii] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]
麻酔科医[ますいかい, masuikai] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anesthetist \anesthetist\ n. (Med.)
   A medical specialist who administers an anesthetic to a
   patient before the patient is treated. [Also spelled
   {anaesthetist}.]
 
   Syn: anesthesiologist.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthetist
   n 1: a specialist who administers an anesthetic to a patient
      before he is treated [syn: {anesthesiologist},
      {anesthetist}, {anaesthetist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top