ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anchoret

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anchoret-, *anchoret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchoret[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchoret(แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchoret \An"cho*ret\, Anchorite \An"cho*rite\, n. [F.
   anachor[`e]te, L. anachoreta, fr. Gr. ?, fr. ? to go back,
   retire; ? + ? to give place, retire, ? place; perh. akin to
   Skr. h[=a] to leave. Cf. {Anchor} a hermit.]
   One who renounces the world and secludes himself, usually for
   religious reasons; a hermit; a recluse. [Written by some
   authors {anachoret}.]
   [1913 Webster]
 
      Our Savior himself . . . did not choose an anchorite's
      or a monastic life, but a social and affable way of
      conversing with mortals.         --Boyle.
   [1913 Webster] Anchoretic

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anchoret

 


  

 
anchoret
 • ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล[Lex2]
 • (แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top