ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anarchist

AE1 N ER0 K IH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anarchist-, *anarchist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anarchistผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've bred an army of anarchists but not one group that can fight the British anywhere.เรามีกองทัพอนาธิปไตย แต่ไม่มีกลุ่มไหนเลย ที่จะต่อสู้พวกอังกฤษได้จริงๆ Gandhi (1982)
He's the only jazz musician I can recall who was completely devoid of anarchist tendencies.เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สเดียวที่ฉันสามารถจำ ที่ปราศจากแนวโน้มอนาธิปไตย The Russia House (1990)
A girlfriend from my anarchist days was in townเพื่อนสาวฉันที่เป็นนักอนาธิปไตยด้วยกัน แวะมาน่ะ Communication Studies (2010)
♪ I'm an anti-social anarchist# I'm an anti - social anarchist # The Bones That Weren't (2010)
There's a wine cellar used by the anarchist group ♪Speaks french♪มันคือห้องใต้ดินสำหรับเก็บไวน์ที่กลุ่มอนาธิปไตย"กรีนแรบบิต"ใช้ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
you used the anarchists and their bombs to create a crisis in Europe. Nation against nation.คุณมันพวกอนาธิปไตยที่เอาระเบิดไปสร้างวิกฤตการณ์ในยุโรป Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Throw the anarchists out!เอาอนาธิปไตยออกไป ! From Up on Poppy Hill (2011)
The crazy anarchist takes the blame, no one asks questions.ให้คนไม่มีศาสนารับผิดต่อการกระทำ ก็ไม่มีใครสงสัย ไม่แม้แต่สำนักข่าว Knightfall (2011)
I got a face and an I.D of the guy who I think may be leading the anarchists among the legitimate protestors.ผมได้ ใบหน้า และ ระบุ ตัวตนของ คนที่คิดว่าเป็นผู้นำครั้งนี้ เป็นพวกหัวรุนแรง ในการประท้วงครั้งนี้ Time's Up (2012)
Frank's anarchist friends said he had associates, who, for a price, could take care of the kidnap and ransom.แฟรงซ์ และ เพื่อนหัวรุนแรงของเขา บอกว่า เขาจัดการเอง หน้าที่ของแต่ละคน ค่าไถ่ ใครที่จะต้องมาดูแล เรื่อง จ่ายค่าไถ่ Time's Up (2012)
The bank heists point to them being independent anarchists with homicidal tendencies.การปล้นธนาคารแสดงว่า พวกเขาเป็นพวกอนาธิปไตยอิสระ ที่มีแนวโน้มฆาตกรรม Hit (2012)
This is me and my anarchist collective at the courthouse.ฉันกับกลุ่มผู้นิยม อนาธิปไตยของฉันที่ตึกศาล Heroic Origins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anarchistThe anarchist is apt lose his temper.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANARCHIST AE1 N ER0 K IH2 S T
ANARCHISTS AE1 N ER0 K IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anarchist (n) ˈænəkɪst (a1 n @ k i s t)
anarchists (n) ˈænəkɪsts (a1 n @ k i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anarchist { m } | Anarchisten { pl }anarchist | anarchists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナーキスト;アナキスト[ana-kisuto ; anakisuto] (n) anarchist [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
無政府主義者[むせいふしゅぎしゃ, museifushugisha] (n) anarchist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anarchist \An"arch*ist\, n. [Cf. F. anarchiste.]
   An anarch; one who advocates anarchy of aims at the overthrow
   of civil government.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anarchist
   n 1: an advocate of anarchism [syn: {anarchist}, {nihilist},
      {syndicalist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Anarchist /anarçist/ 
  anarchist

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 anarchist /ɑnɑrxist/
  1. anarchist
  2. anarchist
  3. anarchist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top