ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anamnesis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anamnesis-, *anamnesis*, anamnesi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anamnesis๑. ความสามารถจำ๒. ประวัติการป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anamnesisการย้อนรำลึก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナムネーシス[anamune-shisu] (n) anamnesis (gre [Add to Longdo]
既往症[きおうしょう, kioushou] (n) medical history; anamnesis; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anamnesis \An`am*ne"sis\, n. [Gr. 'ana`mnhsis, fr. ? to remind,
   recall to memory; ? + ? to put in mind.] (Rhet.)
   A recalling to mind; recollection.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anamnesis
   n 1: the case history of a medical patient as recalled by the
      patient [syn: {medical history}, {medical record},
      {anamnesis}]
   2: the ability to recall past occurrences [syn: {remembrance},
     {recollection}, {anamnesis}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top