ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analog computer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analog computer-, *analog computer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์, Example: คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナコン[anakon] (n) (abbr) { comp } analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピュータ[anarogukonpyu-ta] (n) { comp } analog computer [Add to Longdo]
アナログコンピューター[anarogukonpyu-ta-] (n) { comp } analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) { comp } analog computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computer \Com*put"er\ (k[o^]m*p[=u]t"[~e]r), n.
   1. One who computes.
 
   2. (Computers) an electronic device for performing
    calculations automatically. It consists of a clock to
    provide voltage pulses to synchronize the operations of
    the devices within the computer, a central processing
    unit, where the arithmetical and logical operations are
    performed on data, a random-access memory, where the
    programs and data are stored for rapid access, devices to
    input data and output results, and various other
    peripheral devices of widely varied function, as well as
    circuitry to support the main operations.
 
   Note: This modern sense of computer comprises the
      stored-program computers, in which multiple steps in a
      calculation may be stored within the computer itself as
      {instructions} in a {program}, and are then executed by
      the computer without further intervention of the
      operator. Different types of computer are variously
      called {analog computer}, {number cruncher,
      number-cruncher}, {digital computer}, and {pari-mutuel
      machine, totalizer, totaliser, totalizator,
      totalisator}.
 
   Syn: data processor, electronic computer, information
     processing system.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. (Computers) same as {digital computer}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 analog computer \analog computer\ analogue computer \analogue
 computer\n.
   a computer that represents information by continuously
   variable quantities (e.g., positions or voltages).
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analog computer
   n 1: a computer that represents information by variable
      quantities (e.g., positions or voltages) [syn: {analog
      computer}, {analogue computer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top