ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anaglyph

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anaglyph-, *anaglyph*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anaglyphลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anaglyph \An"a*glyph\, n. [Gr. ? wrought in low relief, ?
   embossed work; ? + ? to engrave.]
   Any sculptured, chased, or embossed ornament worked in low
   relief, as a cameo.
   [1913 Webster] Anaglyphic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anaglyph
   n 1: moving or still pictures in contrasting colors that appear
      three-dimensional when superimposed
   2: anything carved in low relief

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anaglyph

 


  

 
anaglyph
 • (แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top