ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ampicillin

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ampicillin-, *ampicillin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ampicillinแอมพิซิลลิน, ยา; แอมพิศิลลิน; แอมพิซิลิน; แอมพิซิลลิน; แอมฟิซิลลิน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンピシリン[, anpishirin] (n) ampicillin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ampicillin \ampicillin\ n.
   1. a semisynthetic penicillin which can be considered as the
    common benzylpenicillin containing an amino group at the
    alpha benzyl position.
 
   Note: It is more active against certain gram-negative
      bacteria than is benzylpenicillin. It found wide use in
      treatment of bacterial infections, and has been sold
      under many trade names.
 
   Syn: D(-)-[alpha]-aminobenzylpenicillin.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ampicillin
   n 1: semisynthetic penicillin (trade names Principen and
      Polycillin and SK-Ampicillin) [syn: {ampicillin},
      {Principen}, {Polycillin}, {SK-Ampicillin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top