ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amicable numbers

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amicable numbers-, *amicable numbers*, amicable number
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amicable \Am"i*ca*ble\, a. [L. amicabilis, fr. amicus friend,
   fr. amare to love. See {Amiable}.]
   Friendly; proceeding from, or exhibiting, friendliness; after
   the manner of friends; peaceable; as, an amicable
   disposition, or arrangement.
   [1913 Webster]
 
      That which was most remarkable in this contest was . .
      . the amicable manner in which it was managed.
                          --Prideoux.
   [1913 Webster]
 
   {Amicable action} (Law.), an action commenced and prosecuted
    by amicable consent of the parties, for the purpose of
    obtaining a decision of the court on some matter of law
    involved in it. --Bouvier. --Burrill.
 
   {Amicable numbers} (Math.), two numbers, each of which is
    equal to the sum of all the aliquot parts of the other.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Friendly; peaceable; kind; harmonious.
 
   Usage: {Amicable}, {Friendly}. Neither of these words denotes
      any great warmth of affection, since friendly has by
      no means the same strength as its noun friendship. It
      does, however, imply something of real cordiality;
      while amicable supposes very little more than that the
      parties referred to are not disposed to quarrel.
      Hence, we speak of amicable relations between two
      countries, an amicable adjustment of difficulties.
      "Those who entertain friendly feelings toward each
      other can live amicably together."
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

amicable ( AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L) numbers ( N AH1 M B ER0 Z)

 


  

 
amicable
 • เป็นมิตร: เป็นกันเอง [Lex2]
 • (แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n. ###S. friendly) [Hope]
 • (adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน [Nontri]
 • /AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'æmɪkəbl/ [OALD]
numbers
 • หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า) [LongdoEN]
 • /N AH1 M B ER0 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbəz/ [OALD]
  [number]
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) /n'ʌmbər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top