หรือคุณหมายถึง altitude sickneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altitude sickness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altitude sickness-, *altitude sickness*, altitude sicknes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altitude sicknessการเมาความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I'm kind of dying of altitude sickness here.จากการขาดออกซิเจนอยู่แล้วเนี่ย The Long Way Down Job (2011)
Altitude sickness kicks in here, all right?อาจเกิดอาการขาดออกซิเจนได้นะ รู้มั้ย The Long Way Down Job (2011)
So we're also taking Diamox, an altitude sickness medicine, to help us breath.เราจะเอาไดอามอคซ์ เพื่อช่วยให้เราหายใจในที่สูงได้ 100 Million BC (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高山病[こうざんびょう, kouzanbyou] (n) altitude sickness; mountain sickness [Add to Longdo]
高所病[こうしょびょう, koushobyou] (n) altitude sickness [Add to Longdo]
山岳病[さんがくびょう, sangakubyou] (n) altitude sickness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  altitude sickness
      n 1: effects (as nosebleed or nausea) of oxygen deficiency in
           the blood and tissues at high altitudes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top