ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphameric

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphameric-, *alphameric*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] (n,adj-no) {comp} alphanumeric; alphameric [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphameric
   adj 1: of or pertaining to alphanumeric characters [syn:
       {alphanumeric}, {alphanumerical}, {alphameric},
       {alphamerical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top