ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphabetic code

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabetic code-, *alphabetic code*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รหัสตัวอักษร[n. exp.] (rahat tūa-aksøn) EN: alphabetic code   

Japanese-English: EDICT Dictionary
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] (n) {comp} alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code [Add to Longdo]
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top