ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphabetic character

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabetic character-, *alphabetic character*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวอักษร[tūa-aksøn] (n) EN: alphabetic character ; script ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; caractère alphabétique [ m ] ; alphabet [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstabenvorrat { m }alphabetic character set [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P) [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] (n) { comp } alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) { comp } alphabetic character set [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabetic character
   n 1: the conventional characters of the alphabet used to
      represent speech; "his grandmother taught him his letters"
      [syn: {letter}, {letter of the alphabet}, {alphabetic
      character}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top