ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alipe

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alipe-, *alipe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)

English-Thai: Nontri Dictionary
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
キャリパー[, kyaripa-] (n) caliper [Add to Longdo]
キャリパス[, kyaripasu] (n) callipers; calipers [Add to Longdo]
ダイアメーター[, daiame-ta-] (n) calipers (wasei [Add to Longdo]
ノギス[, nogisu] (n) (pair of) vernier calipers (ger [Add to Longdo]
バーニヤキャリパス[, ba-niyakyaripasu] (n) vernier callipers (calipers) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top