ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algia

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algia-, *algia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algiaความเจ็บปวด
causalgian. ความเจ็บแสบร้อนมาก
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี
coxalgia(คอคแซล'เจีย,-จี) n. อาการปวดตะโพก., See also: coxalgic adj. ดูcoxalgia
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.
mastalgiaปวดบริเวณเต้านม
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์,สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
odontalgia(โอดอนแทล'เจีย) n. อาการปวดฟัน
otalgia(โอแทล'เจีย) n. อาการปวดหู., See also: otalgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[n.] (pūat prasāt) EN: neuralgia   FR: névralgie [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノスタルジー[, nosutaruji-] (n) nostalgia (ger [Add to Longdo]
ノスタルジア[, nosutarujia] (n) nostalgia; (P) [Add to Longdo]
胃痛[いつう, itsuu] (n) stomach-ache; stomach pain; gastralgia [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
懐旧[かいきゅう, kaikyuu] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home [Add to Longdo]
懐古[かいこ, kaiko] (n,adj-no) recalling the old days; nostalgia; reminiscences [Add to Longdo]
懐古趣味[かいこしゅみ, kaikoshumi] (n,adj-no) nostalgia for the good old days; retro-culture [Add to Longdo]
関節痛[かんせつつう, kansetsutsuu] (n) arthralgia; joint pain [Add to Longdo]
郷愁[きょうしゅう, kyoushuu] (n) nostalgia; homesickness; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top