ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

air mass

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -air mass-, *air mass*, air mas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลอากาศ[N] air mass, Example: มวลอากาศแต่ละแหล่งกำเนิดนั้นอาจจะมีคุณสมบัติต่างๆ กัน, Thai definition: อากาศในบริเวณกว้างที่มีสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒気団[かんきだん, kankidan] (n) a cold air mass [Add to Longdo]
寒帯気団[かんたいきだん, kantaikidan] (n) polar air mass [Add to Longdo]
気団[きだん, kidan] (n) air mass [Add to Longdo]
赤道気団[せきどうきだん, sekidoukidan] (n) equatorial air mass [Add to Longdo]
南極気団[なんきょくきだん, nankyokukidan] (n) Antarctic air mass [Add to Longdo]
北極気団[ほっきょくきだん, hokkyokukidan] (n) Arctic air mass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  air mass
      n 1: a large body of air with uniform characteristics
           horizontally

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top