ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agonic line

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonic line-, *agonic line*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agonic \A*gon"ic\, a. [Gr. ? without angles; 'a priv. + ? an
   angle.]
   Not forming an angle.
   [1913 Webster]
 
   {Agonic line} (Physics), an imaginary line on the earth's
    surface passing through those places where the magnetic
    needle points to the true north; the line of no magnetic
    variation. There is one such line in the Western
    hemisphere, and another in the Eastern hemisphere.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agonic line
   n 1: an imaginary line connecting points on the Earth's surface
      where the magnetic declination is zero

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

agonic line ( L AY1 N)

 


  

 
agonic line
 • เส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top