ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afterdeck

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afterdeck-, *afterdeck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterdeck[N] ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)

English-Thai: Nontri Dictionary
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
後甲板[こうかんぱん, koukanpan] (n) afterdeck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  afterdeck
      n 1: a deck abaft of midships

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top