ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertisements

AE1 D V ER0 T AY2 Z M AH0 N T S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertisements-, *advertisements*, advertisement
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would putting advertisements on car windows help pay off your debt?การที่เธอแปะกระดาษโฆษณาบนกระจกรถ จะช่วยใช้หนี้ได้งั้นสิ? Dream High (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisementsAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertisementsCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertisementsThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
advertisementsWe've received a lot of applications in answer to our advertisements.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISEMENTS AE1 D V ER0 T AY2 Z M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertisements (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənts (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
屋外広告[おくがいこうこく, okugaikoukoku] (n) outdoor advertisements [Add to Longdo]
求人広告[きゅうじんこうこく, kyuujinkoukoku] (n,adj-no) help wanted advertisements [Add to Longdo]
個人広告[こじんこうこく, kojinkoukoku] (n) personals; personal advertisements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top