ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulteries

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulteries-, *adulteries*, adulterie , adultery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adulteries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adulteries*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adulteries (n) ˈədˈʌltərɪz (@1 d uh1 l t @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehebruch {m} | Ehebrüche {pl}adultery | adulteries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adultery \A*dul"ter*y\, n.; pl. {Adulteries}. [L. adulterium.
   See {Advoutry}.]
   1. The unfaithfulness of a married person to the marriage
    bed; sexual intercourse by a married man with another than
    his wife, or voluntary sexual intercourse by a married
    woman with another than her husband.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is adultery on the part of the married wrongdoer.
      The word has also been used to characterize the act of
      an unmarried participator, the other being married. In
      the United States the definition varies with the local
      statutes. Unlawful intercourse between two married
      persons is sometimes called {double adultery}; between
      a married and an unmarried person, {single adultery}.
      [1913 Webster]
 
   2. Adulteration; corruption. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Script.)
    (a) Lewdness or unchastity of thought as well as act, as
      forbidden by the seventh commandment.
    (b) Faithlessness in religion. --Jer. iii. 9.
      [1913 Webster]
 
   4. (Old Law) The fine and penalty imposed for the offense of
    adultery.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) The intrusion of a person into a bishopric during
    the life of the bishop.
    [1913 Webster]
 
   6. Injury; degradation; ruin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       You might wrest the caduceus out of my hand to the
       adultery and spoil of nature.     --B. Jonson.
    [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top