ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

address to

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -address to-, *address to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
address to[PHRV] ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Is this the right address to meet Mr. Boddy?ที่นี่คือที่อยู่ของคุณบ๊อดดี้ใช่ไหม? Clue (1985)
The fact that my first address to you comes from a consulate on foreign soil is a testament to our changed reality.การที่ผมกล่าวสุทรพจน์ครั้งแรกจากแผ่นดินต่างแดน... ...คือหลักฐานยืนยันความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป The Day After Tomorrow (2004)
Now that he's traveling, he asked her to send... her e-mail address to his e-mail address.เขาต้องเดินทางอย่างนี้ เขาขอให้แม่ส่ง... ที่อยู่อีเมลไปให้เขา The Perfect Man (2005)
Tomorrow Goodchild will be preparing his address to the councilพรุ่งนี้กู๊ดชายลด์จะเตรียม สุนทรพจน์ต่อสภา Æon Flux (2005)
All I know is I was told to bring as many men as possible to this address to deal with an anomaly.ทุกสิ่งที่ชั้นรู้คือ ชั้นเคยถูกนำไป เหมือนกับคนอื่นๆที่นี่มันเป็นไปได้ จัดการกับสิ่งที่มักจะเกิดก่อนจะมีอะไรแปลก Episode #2.6 (2008)
Frank, don't you need a local address to do that?แฟร้งค์ ไม่ต้องหาที่อยู่พวกนั้นแล้ว Won't Get Fueled Again (2008)
And we know you accessed a classified government database and sent someone's name and address to Bauer.และเรารู้ว่าคุณเข้าาไปยังฐานข้อมูลลับของรัฐบาล และส่งชื่อหนึ่งและที่อยู่และที่อยู่ให้บาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We know you accessed a classified government database and sent someone's name and address to Bauer.เรารู้ว่าคุณเข้าไป ในฐานข้อมูลลับของรัฐบาล และส่งชื่อที่อยู่ใครบางคนให้กับบาวเออร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Get the address to prentiss and rossi.ส่งที่อยู่ให้เพรนทิสกับรอสซี่ ค่ะ ท่าน Amplification (2009)
Well, can you give the address to Broyles and get him to have a back-up team standing by in case we need them?ดี,เราสามารถให้ที่อยู่ กับบรอยล์ไหม และให้เขานำ ทีมสนับสนุนมาแสตนบาย ในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือ August (2009)
"You must have a harvard.edu address to register."คุณต้องมีแอดเดรส harvard.edu เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
address toHe gave an address to the nation on TV.
address toThe President made an address to the nation.
address toThe Queen made an address to the nation.
address toThe Queen made an address to the nation on television yesterday.

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest [Add to Longdo]
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top